Yürütme Kurulu

 

Eğitim Öğretim Kordinatörü
Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK
E-Posta:seyfettincakmak@sdu.edu.tr
Telefon:0246 2110057
Üye
Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN
E-Posta:vaydin@sdu.edu.tr
Telefon:0246 2110037
  
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Ahmet Hayrettin TUNCAY 
E-Posta:hayrettintuncay@sdu.edu.tr 
Telefon: 0246 2111771
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Mehmet TURşucu
E-Posta:mehmettursucu@sdu.edu.tr
Telefon:0246 2111056
 
Hukuk Müşaviri
Avukat Görkem AKSU 
E-Posta:gorkemaksu@sdu.edu.tr 
Telefon:0246 2111720