Kurulum Amacımız


Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Süleyman Demirel Üniversitesi eğitim sisteminin program geliştirme süreçlerinde kalite ve verimliliğin sağlanabilmesi ve uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun eğitim öğretimle ilgili maddelerine dayanılarak Rektörlüğe bağlı olarak 16.07.2009 tarihinde kurulmuştur.